Kategorie

Język - Waluty

Producenci

Mobilny pojemnik na wióry

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ollco.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.ollco.eu jest prowadzony przez firmę:

OLLCO Aleksander Gurak

39-200 Dębica

 ul. Pana Tadeusza 8/17,

NIP 8721948584

Regon 180652450

3. Adres do korespondencji:

OLLCO Aleksander Gurak
39-200 Dębica

ul. Pana Tadeusz 8/17,
tel. : +48 603 397 163
e-mail: ollco@onet.eu

 

4. Zakup w sklepie internetowym www.ollco.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone  będą realizowane następnego dnia roboczego dla przesyłek kurierskich i tego samego dnia dla przesyłek wysyłanych Pocztą Polska.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma OLLCO zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

6. Firma OLLCO zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.ollco.eu są podane w złotych polskich lub EURO i zawierają VAT (ceny brutto).

 

8. W sklepie internetowym www.ollco.eu prowadzonym przez firmę OLLCO zakupów mogą dokonywać tylko i wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

9. Firma OLLCO wystawia  fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

10. REKLAMACJE: Firma Ollco nie prowadzi serwisu i nie udziela gwaracji na zakupione produkty.

11. ZWROTY:

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271) z dnia 02 marca 2000 roku. Klient ma prawo do zwrotu kupionego towaru w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę. Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:

  • nie nosi śladów użytkowania, z których wynikałoby, że był on używany niezgodnie z przeznaczeniem
  • nie posiada wad i zniszczeń,
  • naruszenie opakowania ogranicza się do minimum związanym z rozpakowaniem produktu
  • Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon fiskalny, faktura VAT).
  • Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wartości produktu w ciągu 7 dni - przelewem - na konto wskazane przez Kupującego.
  • Kwota podlegająca zwrotowi to należność z faktury otrzymanej wraz z zamówionym towarem. Koszty wysyłki podlegają zwrotowi. Zwracany towar Klient odsyła na własny koszt.

 

RODO - informacja dla klientów,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: OLLCO Aleksander Gurak, 39-200 Dębica, ul. Pana Tadeusza 8/17.


II. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania konta, zapisaniu się do newslettera, dokonania wpisu na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie (np. zakupem towarów).


III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu IP, adresu zamawiającego oraz dostawy, możemy przetwarzać:

    na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:
    a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony internetowej za pośrednictwem zarejestrowanego konta,
    b) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszym sklepem za pomocą formularza
    kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu, c) obsługi newslettera,
    d) wpisów dotyczących oferowanych towarów (np. recenzji towaru)
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


V. Okres przechowywania danych

    Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
    a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
    b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
    c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
    Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: ollco@onet.eu, pod numerem telefonu: 603 397 163 lub w naszej siedzibie: OLLCO, 33-273 Zdrochec, Zdrochec 125.
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Suma 0,00zł

Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

eBiuletyn-Newsletter

Mobilny pojemnik na wióry